top of page

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Ο ως άνω υποφαινόμενος παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στο Έντυπο Εγγραφής Μέλους του Συνδέσμου, στα πλαίσια της οργανωτικής ανάπτυξής του Συνδέσμου και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται ο Σύνδεσμος, για τον σκοπό αυτό.


2. Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι, έχω δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και φορητότητας για τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ό,τι σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων. Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα τον Σύνδεσμο για τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου.


3. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται από τα μέλη του ή με τη συνδρομή τους και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων.


4. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Συνδέσμου.


5. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

bottom of page